Bulgarian BG English EN French FR Hebrew IW Russian RU
default-logo
info@bg-reklama.com | тел.: 0887 954 304

Логото започва от тук!

Някои важни правила при създаване на едно лого: (примери) Преди всичко логото е художествина измислица или произведение, което може да отнеме много време на автора за сътворяването му, а да изглежда, че е направено за един миг. Това е голямото майсторство и е от кухн...

Какво е слоган и за какво служи?

(мото, девиз, рекламно изречение) Слоганът е толкова важен, колкото и логото! Имате бизнес, произвеждате нов продукт или правите някакъв вид търговска или рекламна кампания. Едно от нещата, които са необходими за достигането на правилния потребител е слоган. Марката, продук...

Дизайнът е процес на мислене

(дизайнер и графичен дизайн) Според тълковния речник – дизайнът е художествено проектиране и оформяне на различни изделия с оглед на повишаване на естетическата им стойност. Дизайнът е преди всичко е процес на мислене. Той е първоначалната идея, основата върху която ще ...